Zgrupowanie w Livigno

Od minionego weekendu grupa naszych zawodników i zawodniczek przebywa na zgrupowaniu w włoskim Livigno. Dla niektórych zawodników jest to pierwsze takie zgrupowanie, gdyż treningi odbywają się na poziomie prawie 2000 m n.p.m.

Adaptacja organizmu człowieka do warunków panujących na dużej wysokości nad poziomem morza (n.p.m.) jest jednym z najczęściej stosowanych sposobów wspomagania treningu w sportach wytrzymałościowych. Polepszenie efektu treningowego zachodzi poprzez usprawnienie mechanizmów przenoszenia tlenu do tkanek. Wiedza stosowana w procesie treningowym oparta jest nie tylko na praktykach trenerów dyscyplin wytrzymałościowych, ale w dużej mierze wypływa z doświadczeń medycyny lotniczej i wysokogórskiej.

Pozytywne efekty treningowe nie są obserwowane zaraz po zejściu na niższe wysokości nad poziom morza. W pierwszych dniach zawodnicy uzyskują gorsze wyniki sportowe, by w drugim tygodniu od zakończeniu treningu wysokogórskiego wrócić do osiągów sprzed tego treningu. Maksymalny potencjał zdolności wysiłkowych obserwuje się między 18. a 20. dniem. Poprowadzenie obozu klimatycznego na dużej wysokości wymaga więc poznania indywidualnych cech zawodnika i zaplanowania obozu w odpowiednim czasie w stosunku do priorytetowych zawodów i spodziewanych rezultatów.

Zawodnicy nie tylko trenują ale również pilnie się uczą pomiędzy treningami. 

Kilka fotek z zgrupowania.