Zajęcia strzeleckie i ruchowo- obronne – zakończenie projektu

                                                                   

 

Zakończył się projekt finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Zajęcia strzeleckie i ruchowo- obronne dla dzieci z rejonu Świętochłowic i Chorzowa”.

Zajęcia trwały od 26 sierpnia do 31 grudnia 2020r.

Zorganizowaliśmy:

  • 50 godzin zajęć strzeleckich, podczas których uczestnicy:

– zapoznali się z budową broni strzeleckiej;

– nauczyli się zasad BLOS (zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią)

– strzelali na sucho, pojedynczym strzałem oraz z magazynka zarówno w postawie leżącej i stojącej

– strzelali na spokojnie oraz po zmęczeniu

– brali udział w pojedynkach strzeleckich

– uczyli się zdrowej rywalizacji oraz opanowywania nerwów

Dzięki dofinansowaniu w ramach naszego projektu zakupiliśmy 50.000 sztuk amunicji.

Udało nam się zwiększyć edukację i kształtowanie postaw proobronnych wśród uczestników oraz lokalnej społeczności. Czterdzieścioro uczestników podczas treningów strzeleckich nabyło wiedzę i umiejętności posługiwania się bronią.

Często bywa tak, że dorosłych broń niepokoi, natomiast dzieci i młodzież fascynuje i bawi. Stąd duże zainteresowanie zajęciami. Poprze realizację zadania nastąpiło zwiększenie świadomości uczestników odnośnie używania broni oraz wzrosła świadomość, jak bardzo niebezpiecznym jest narzędziem.