Niezawodny jak żołnierz- zakończenie i podsumowanie projektu MON

                                                      

Zakończył się projekt finansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej “Niezawodny jak żołnierz- zajęcia przygotowujące do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony terytorialnej”.

Zajęcia trwały od 3 czerwca do 31 grudnia 2019r.

Zorganizowaliśmy:

  • 20 godzin zajęć strzeleckich, podczas których uczestnicy:

– zapoznali się z budową broni strzeleckiej;

– nauczyli się zasad BLOS (zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią)

– strzelali na sucho, pojedynczym strzałem oraz z magazynka zarówno w postawie leżącej i stojącej

– strzelali na spokojnie oraz po zmęczeniu
  • 20 godzin zajęć sprawnościowych, gdzie

– budowaliśmy wytrzymałość ogólną poprzez marszobiegi, biegi w terenie, zabawy biegowe

– usprawnialiśmy ruchowo uczestników w formie stabilizacji, treningów funkcjonalnych

– prowadziliśmy zajęcia ogólnorozwojowe

Dzięki dofinansowaniu w ramach naszego projektu zakupiliśmy 25.000 sztuk amunicji.

Udało nam się zwiększyć edukację i kształtowanie postaw proobronnych wśród uczestników oraz lokalnej społeczności. Czterdzieścioro uczestników podczas treningów zarówno strzeleckich jak i sprawnościowych nabyło wiedzę i umiejętności posługiwania się bronią.

Często bywa tak, że dorosłych broń niepokoi, natomiast dzieci i młodzież fascynuje i bawi. Stąd duże zainteresowanie zajęciami. Poprze realizację zadania nastąpiło zwiększenie świadomości uczestników odnośnie używania broni.