Niezawodny jak żołnierz- projekt MON

 

Od dnia 3.06.2019r. rozpoczynamy projekt “Niezawodny jak żołnierz- zajęcia przygotowujące do zawodowej służby wojskowej i służby Wojsk Obrony Terytorialnej”.

Zadanie jest kontynuacją zadania prowadzonego w 2016r. i 2017r. Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży postanowiliśmy kontynuować zajęcia strzeleckie w połączeniu z zajęciami sprawnościowymi. Zadanie obejmie szkolenia strzeleckie, dla 40 uczestników tj. młodzieży uczniów szkół średnich klas mundurowych i ogólnych z terenu miasta Chorzów oraz miast sąsiadujących. Zajęcia strzelectwa sportowego będą realizowane tygodniu, w dni nauki szkolnej. Ogółem zostanie zrealizowanych 20 godzin zajęć strzeleckich. Zajęcia będą odbywały się na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Siemianowicach Śląskich 41-103, ul. Zwycięstwa 2. Strzelanie odbywać się będzie z karabinków biathlonowych, bocznego zapłonu kaliber 5,6mm. Podczas jednego dnia zajęć przewidziane jest wykorzystanie ok 2500 sztuk amunicji. Podczas jednych zajęć strzeleckich w zajęciach będzie brało udział ok 40uczniów.
Dodatkowo przeprowadzonych zostanie 20 godzin zajęć sprawnościowych na terenie ZSMS w Chorzowie oraz na terenie Parku Śląskiego.
Realizacja zadania przyczyni się do edukacji i kształtowania postaw proobronnych wśród uczestników oraz lokalnej społeczności. Poprzez prowadzenie zajęć strzeleckich klub chce także umocnić wiedzę na temat obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Zapraszamy na zajęcia i spotkanie organizacyjne w dniu 27.05.2019r.