Informacje!

Drodzy zawodnicy, drodzy Rodzice!

 

1. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy, aby każdy zawodnik wypełnił poniższe zobowiązanie.

zobowiązanie zawodnika

Dotychczas niektóre rzeczy były oczywiste, obecnie ze względu na to, iż nasz Klub bezpośrednio współpracuje z ZSMS w Chorzowie oraz od tego roku jesteśmy objęci patronatem PZBiath. i MSiT jak również, aby utrzymać wysoki poziom szkolenia, musimy uregulować pisemnie to, co dotychczas funkcjonowało bez zarzutu.

Aby nasza współpraca była spójna i bez zarzutów dla obu stron bardzo prosimy o jak najszybsze doniesienie w/w dokumentu.

Przykładem takiej sytuacji może być decyzja o przygotowaniu i pakowaniu sprzętu o godz. 18.00, aby w kolejny dzień móc szybciej dotrzeć do celu podróży, ze względu na przykładowe przesunięcie przystrzeliwania broni lub pogorszenia warunków atmosferycznych.


2. Fizjoterapia.

Klub UKS Statima Biathlon Team pokrywa połowę kosztów fizjoterapii każdego zawodnika, jeśli kontuzja jest konsekwencją treningu lub doszło do niej na trening lub/i zawodach.

Maksymalna kwota przeznaczona na jednego zawodnika = równowartości opłacanych składek.

Czyli jeśli płacimy składki po 50zł miesięcznie i jest to regulowane na bieżąco, kwota dla zawodnika = 600zł.


3. Składki członkowskie.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do opłacania regularnie składek członkowskich wg statutu Klubu §14.

Nieopłacanie składek jest równoznaczne ze skreśleniem z listy członków Klubu.