I ty możesz zostać biathlonistą

Jak to jest być biathlonistą?

Przyjdź i zobacz! Mamy przyjemność poinformować że nasz klub jest uczestnikiem ogólnopolskiego programu „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” który jest realizowany przez Polski Związek Biathlonu. Celem projektu jest rozpowszechnienie oraz zwiększenie wiedzy o biathlonie, wśród dzieci szkół podstawowych.

Program „Upowszechnianie biathlonu wśród dzieci i młodzieży” jest częścią Narodowego Programu Rozwoju Biathlonu, który w założeniu jest programem sportowo-społecznym, adresowanym do dzieci ze szkół podstawowych, realizowanym przez Polski Związek Biathlonu przy współpracy z uczniowskimi klubami sportowymi, klubami biathlonowymi, samorządami oraz stowarzyszeniami działającymi w zakresie promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Nadrzędnym celem programu jest upowszechnianie biathlonu, jak również poprzez nasz sport promowanie zachowań prozdrowotnych, wychowawczych wartości sportu, działań społecznych i edukacyjnych.  Program działa od 2014 roku i wpływa  na zwiększenie ilości dzieci i młodzieży uprawiających biathlon, poprawę rozpoznawalności biathlonu i znajomości dyscypliny, zapoznanie z regionalnymi ośrodkami biathlonowymi oraz narciarstwa biegowego umożliwiającego uprawianie wyczynowe, jak i rekreacyjne biathlonu, podniesienie poziomu prowadzenia zajęć w klubach poprzez doposażenie sprzęt, jak również podniesienie kwalifikacji osób prowadzących zajęcia poprzez ich udział  w kursokonferencjach szkoleniowych i kursach instruktorskich.

I Ty Możesz zostać biathlonistą na FB, I Ty Możesz zostać biathlonistą Polski Związek Biathlonu

W ramach projektu zapraszamy wszystkich chętnych treningi, które odbywają się w poniedziałki, środy o godz. 18:00 oraz w czwartki o godz. 18:30. Trenujemy w ZSMS w Chorzowie na ul. Harcerska 2.

Do zobaczenia na treningach ;)